Follow us: Youtube
Login
l

Máy chủ riêng

Trang chủ » Máy chủ riêng

Bảng giá Máy Chủ

Giải pháp Máy Chủ giá rẻ

Máy chủ, máy phục vụ hay hệ thống cuối (tiếng Anh: server computer, end system) là một máy tính được nối mạng, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên máy đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác (máy trạm) truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.

 • 5 GB SSD
 • 256 MB Ram, burst to 384 MB
 • 100GB Bandwidth
 • Data Transfer:Unlimited
Đặt mua
 • 10 GB SSD
 • 512 MB Ram, burst to 768 MB
 • Unlimited Bandwidth
 • Data Transfer:Unlimited
Đặt mua
 • 40 GB SSD
 • 2GB Ram, burst to 3GB
 • Unlimited Bandwidth
 • Data Transfer:Unlimited
Đặt mua
 • 100 GB SSD
 • 4GB Ram, burst to 5GB
 • Unlimited Bandwidth
 • Data Transfer:Unlimited
Đặt mua