Follow us: Youtube
Login
l

Email hosting

Trang chủ » Email hosting

Bảng giá Email hosting

Thư điện tử chất lượng tốt nhất

Email hosting là dịch vụ cung cấp Email chuyên dụng được xây dựng trên các cụm máy chủ chuyên dụng cho tính ổn định và sẵn sàng rất cao. Các IP gửi ra của dịch vụ luôn nằm được cho phép từ các máy chủ EMAIL khác nên các email gửi đến và đi luôn được chuyển tiếp ngay.

 • Số lượng hòm mail: 5
 • Dung lượng: 1.000 MB
 • POP3/SMTP/Web mail
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Đặt mua
 • Số lượng hòm mail: 20
 • Dung lượng: 2.000 MB
 • POP3/SMTP/Web mail
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Đặt mua
 • Số lượng hòm mail: 50
 • Dung lượng: 5.000 MB
 • POP3/SMTP/Web mail
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Đặt mua
 • Số lượng hòm mail: 100
 • Dung lượng: 10.000 MB
 • POP3/SMTP/Web mail
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Đặt mua